EMS Ambulance 22 Sep 2018


Repatriëring is de veilige terugkeer naar huis van iemand die in het buitenland door ziekte of ongeval getroffen is. Alle standaard reisverzekeringen dekken repatriëringkosten, een speciale repatriërings-verzekering is daarom in principe niet nodig. De dekkingssom is echter afhankelijk van de omvang en het type van de reisverzekering. Een basis reisverzekering heeft een lager dekkingsbedrag dan een uitgebreide reisverzekering. Daarnaast kunnen ook andere factoren een rol spelen, zoals vooraf bepaalde voorwaarden of het feit dat de patiënt onder invloed van alcohol of drugs was.

Maar geen paniek – want het is alleen maar in het belang van de verzekeraar om u veilig thuis te brengen. Uw situatie zal door een specialistenteam van de verzekering worden beoordeeld en uiteindelijk is de kans dan groot, dat de repatriëringskosten alsnog gedeeltelijk of geheel worden vergoed.

Wat als mijn verzekering niet voldoende is om de repatriëringskosten te dekken?

Neem meteen contact met EMS 24-7 op als u denkt dat de kosten voor het medisch transport dat u nodig hebt door uw reisverzekering niet voldoende worden gedekt. Uw verzekeringsmaatschappij zal in het begin mogelijkerwijs de betaling van de repatriëringskosten afwijzen, omdat ervan wordt uitgegaan dat de reis kan worden uitgesteld totdat de patiënt iets opgeknapt is. Uzelf geeft echter de voorkeur aan een snelle terugkeer naar huis waar de medische zorg wellicht beter is.

In een dergelijke situatie is het een goed idee om contact met ons op te nemen. Als volledig gekwalificeerde medische partij kunnen wij niet alleen de toestand van de patiënt, maar ook de kwaliteit van de medische zorg op de buitenlandse locatie beoordelen – en daarmee ook een advies geven, of de patiënt thuis beter behandeld zou kunnen worden. Wij kunnen meteen in actie komen om u naar huis te brengen – vaak zelfs op dezelfde dag.

Afhankelijk van het type verzekering en van de situatie is het goed mogelijk dat uw verzekeringsmaatschappij de kosten van de repatriëring uiteindelijk alsnog gedeeltelijk of geheel vergoedt, nadat u de rekening hiervoor hebt gedeclareerd.


Ik heb helemaal geen reisverzekering – Kan EMS mij toch helpen?

Ja, EMS kan u helpen, ook als u geen reisverzekering hebt afgesloten. Wij handelen onafhankelijk van reisverzekeraars en beslissen zelf, of het noodzakelijk is om een patiënt te repatriëren. Ons team van gekwalificeerde (para)medici beoordeelt uw toestand en situatie persoonlijk, beslist vervolgens of repatriëring noodzakelijk is en adviseert u over de optimale manier van vervoer. Wij bieden een breed aanbod aan repatriëringsdiensten – van ambulancevervoer over de weg tot ambulancevluchten met een privévliegtuig, of medische begeleiding op een lijnvlucht. Wij kunnen onmiddellijk handelen om u zo spoedig mogelijk met uw dierbaren thuis te herenigen.


Dekt mijn EHIC-kaart de repatriëringskosten

Inwoners van de EU hebben een zogenaamde EHIC-kaart (European health Insurance Card). Deze zorgpas van de verzekering geeft hun het recht op medische zorg tijdens een verblijf in een land binnen de EEG-landen en Zwitserland. De EHIC dekt de kosten voor alle noodzakelijke behandelingen op de basis van de zorg die in het betreffende land de standaard voor de eigen inwoners is. De EHIC-zorgpas dekt echter niet de kosten voor repatriëring of particuliere zorg en is ook niet geldig op cruises. Dat maakt een reisverzekering ook voor EU-inwoners noodzakelijk of op zijn minst wenselijk.

Hebt u vragen? Neem contact met ons op voor meer informatie, telefonisch onder het nummer +31 543 728112, per e-mail via info@ems-ambulance.com, of via onze chatfunctie. Wij helpen u graag.