EMS Ambulance 19 Feb 2019


Kan ik wel reizen als COPD-patiënt? Deze vraag wordt regelmatig gesteld aan huisartsen en specialisten. In principe geldt: alles kan, maar regel het van tevoren goed. Als er desondanks toch nog problemen ontstaan, is het goed te weten, dat een medische repatriëring per ambulancevlucht of per ambulancevervoer over de weg ook nog tot de mogelijkheden behoort, zelfs over grote afstanden. COPD heeft een enorme impact op het dagelijkse leven van de patiënt. Een vakantie is dan vaak een welkome afwisseling.

Wat is COPD?

COPD is de afkorting voor Chronical Obstructive Pulmonary Desease (Chronische Obstructieve Longziekte). Bij deze aandoening zijn de longen om uiteenlopende redenen beschadigd en kunnen daarom minder zuurstof opnemen. COPD is niet te genezen, maar wel met medicatie te behandelen. De meeste COPD-patiënten gebruiken luchtwegverwijders en ontstekingsremmers. Vaak worden deze medicijnen via een inhalator ingenomen, zoals een verstuiver, een vernevelaar of een poederinhalator.


Extra zuurstof

Voor sommige patiënten is de medicatie niet voldoende om genoeg zuurstof op te kunnen nemen. Dat kan leiden tot klachten als benauwdheid, onrust, verwardheid en sufheid. Daarom krijgen deze patiënten soms extra zuurstof. Daarvoor bestaan diverse zuurstofsystemen, waarbij de zuurstof vaak via een zogenaamde neusbril, een slangetje dat van achter de oren naar de neus leidt, wordt toegediend. Het transport van zuurstofflessen luistert nauw, en veel vliegmaatschappijen vervoeren uit veiligheidsoverwegingen daarom ook geen extra zuurstofflessen. Wie toch graag ondanks zijn aandoening wil blijven reizen, kan daarom het beste ruim van tevoren een aantal dingen regelen. Daaronder valt ook informatie over een eventuele medische repatriëring via luchtambulance of ambulancevervoer over de weg.


Repatriëring van COPD-Patiënt uit Griekenland

EMS Ambulance beschikt over ambulances, die extra zuurstofvoorraden aan boord kunnen meenemen. Daardoor is ook een medische repatriëring per ambulance over zeer lange afstanden mogelijk. Zo vervoerde het medische team een Engelse COPD-patiënt per ambulance van het Griekse eiland Zakynthos terug naar Brighton, omdat een terugkeer per vliegtuig niet mogelijk was. Tijdens de bijna 3000 km lange terugreis werd gebruik gemaakt van de weg, veerboten en de autotrein. Met voldoende zuurstof in de ambulance verliep de repatriëring vlekkeloos en werd de patiënt veilig naar huis gebracht.


Alles ruim van te voren regelen

Als COPD-patiënt kunt u gerust op vakantie gaan, maar het is belangrijk om ruim van tevoren één en ander te regelen:

  • Bespreek uw reisplannen met uw arts.
  • Check of uw vernevelings- of zuurstofapparaat in het buitenland aangesloten kan worden. De stroomtoevoer kan namelijk anders zijn dan thuis. Vergeet ook niet een reisstekker mee te nemen, stopcontacten kunnen per land verschillen.
  • Zuurstoflevering in het buitenland minimaal zes weken van tevoren aanvragen.
  • Als u wilt vliegen en u gebruikt extra zuurstof, informeer dan bij de luchtvaartmaatschappij welke regels hiervoor gelden.
  • Neem extra medicijnen mee, zowel in uw koffer als ook in uw handbagage. Voor sommige landen heeft u daarvoor ook een medische verklaring van uw arts nodig.

Kies een COPD-vriendelijke bestemming

Ook bij de keuze van uw vakantiebestemming kunt u rekening houden met uw aandoening. In een heet en vochtig klimaat of op bestemmingen met een hoge luchtvervuiling voelen COPD-patiënten zich vaak minder prettig. Een droog en warm klimaat zoals in Spanje, Portugal, Turkije of een van de andere landen rond de Middellandse Zee wordt vaak juist als prettig ervaren. Zorg tijdens uw vakantie voor voldoende beweging en een rookvrije verblijfsaccommodatie.


Toch naar huis?

Maakt uw toestand het ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen toch nodig dat u zo spoedig mogelijk naar huis terugkeert om daar te herstellen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij adviseren u graag over de mogelijkheden!